ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.id sale!
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 210.000,00
1 سال
Rp 300.000,00
1 سال
.com hot!
Rp 155.000,00
1 سال
Rp 155.000,00
1 سال
Rp 155.000,00
1 سال
.net
Rp 165.000,00
1 سال
Rp 165.000,00
1 سال
Rp 165.000,00
1 سال
.org
Rp 190.000,00
1 سال
Rp 165.000,00
1 سال
Rp 165.000,00
1 سال
.biz sale!
Rp 150.000,00
1 سال
Rp 150.000,00
1 سال
Rp 150.000,00
1 سال
.info
Rp 150.000,00
1 سال
Rp 150.000,00
1 سال
Rp 150.000,00
1 سال
.mobi
Rp 160.000,00
1 سال
Rp 160.000,00
1 سال
Rp 160.000,00
1 سال
.co
Rp 410.000,00
1 سال
Rp 410.000,00
1 سال
Rp 410.000,00
1 سال
.name
Rp 80.000,00
1 سال
Rp 80.000,00
1 سال
Rp 80.000,00
1 سال
.me
Rp 255.000,00
1 سال
Rp 255.000,00
1 سال
Rp 255.000,00
1 سال
.asia
Rp 145.000,00
1 سال
Rp 145.000,00
1 سال
Rp 145.000,00
1 سال
.ac.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.biz.id
Rp 100.000,00
1 سال
Rp 100.000,00
1 سال
Rp 100.000,00
1 سال
.co.id hot!
Rp 310.000,00
1 سال
Rp 310.000,00
1 سال
Rp 310.000,00
1 سال
.go.id
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
.my.id hot!
Rp 100.000,00
1 سال
Rp 100.000,00
1 سال
Rp 100.000,00
1 سال
.net.id
Rp 100.000,00
1 سال
Rp 100.000,00
1 سال
Rp 100.000,00
1 سال
.or.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.sch.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.web.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.bz
Rp 180.000,00
1 سال
Rp 180.000,00
1 سال
Rp 180.000,00
1 سال
.us
Rp 75.000,00
1 سال
Rp 75.000,00
1 سال
Rp 75.000,00
1 سال
.in
Rp 175.000,00
1 سال
Rp 175.000,00
1 سال
Rp 175.000,00
1 سال
.cc
Rp 185.000,00
1 سال
Rp 185.000,00
1 سال
Rp 185.000,00
1 سال
.eu
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
.mn
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
.ca
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
.co.in
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
.net.in
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
.gen.in
Rp 90.000,00
1 سال
Rp 90.000,00
1 سال
Rp 90.000,00
1 سال
.org.in
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
.ind.in
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
.com.au
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
.net.au
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
.fm
Rp 500.000,00
1 سال
Rp 500.000,00
1 سال
Rp 500.000,00
1 سال
.tv hot!
Rp 500.000,00
1 سال
Rp 500.000,00
1 سال
Rp 500.000,00
1 سال
.tel
Rp 150.000,00
1 سال
Rp 150.000,00
1 سال
Rp 150.000,00
1 سال
.ws
Rp 90.000,00
1 سال
Rp 90.000,00
1 سال
Rp 90.000,00
1 سال
.xxx
Rp 870.000,00
1 سال
Rp 870.000,00
1 سال
Rp 870.000,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains